AEMAS – Manage your energy


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

AEMAS phối hợp cùng với Hiệp hội Thủy sản VASEP tại Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo K.10.13:"Đào tạo Cán bộ Quản lý Năng lượng theo chương trình Quản lý Năng lượng ASEAN"

 Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại dưới đây:

Thư mời tham dự và Phiếu đăng ký tham dự

Tổng quan chương trình

Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây

 

Advertisements